آلایآلای، تا این لحظه 13 سال و 11 ماه و 27 روز سن دارد

یه دختر خانم شرقی _فقط چند خط دلنوشته_

💚hope 💙💛faith💛💚 love💙

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 320
امتیاز جذابیت: 4,386
33 دنبال کنندگان
445 پسندها
691 نظرات
119 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,559
امتیاز جذابیت: 742
27 دنبال کنندگان
32 پسندها
20 نظرات
2 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,739
امتیاز جذابیت: 550
23 دنبال کنندگان
15 پسندها
7 نظرات
1 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 901
امتیاز جذابیت: 1,820
34 دنبال کنندگان
173 پسندها
84 نظرات
47 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 29
امتیاز جذابیت: 17,084
85 دنبال کنندگان
1,845 پسندها
2,313 نظرات
573 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 80
امتیاز جذابیت: 9,737
89 دنبال کنندگان
1,276 پسندها
711 نظرات
155 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 503
امتیاز جذابیت: 3,129
74 دنبال کنندگان
257 پسندها
150 نظرات
34 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ